Overslaan en naar inhoud gaan

Cijfers eerste jaarhelft 2018

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blikt terug naar de eerste helft van 2018

2018 is het tweede volledige jaar waarin de persoonsvolgende financiering meerderjarige personen met een handicap van kracht is. We bouwen in deze terugblik verder op de jaarcijfers van 2017 en bieden een blik op de realisaties in de eerste jaarhelft van 2018.

We focussen daarbij in het bijzonder op de beschikbare middelen en hoe we ze in 2018 inzetten, op de aanvragen en op de afhandeling van die aanvragen, op de al ter beschikking gestelde budgetten en op het erkende en vergunde zorgaanbod. Ook cijfers over het gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp en over hulpmiddelen en aanpassingen komen aan bod.

Cijfers over de inzet van de persoonsvolgende budgetten komen nu beperkt aan bod, en zullen uitgebreider behandeld worden in de rapportage over het hele jaar 2018.

In de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 23 oktober 2018 gaf James Van Casteren, administrateur-generaal van het VAPH, een uitgebreide toelichting en duiding bij de cijfers. Lees hier het verslag.