VAPH

VAPH - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Wat doet het VAPH?

VOOR PROFESSIONELEN...

Actueel

 • Welkom op de startdagen van DURF2020!
  09.10.2014

  In de laatste editie van St*rk staat een oproep voor de startdagen van 'Mijn perspectief'. Ondertussen werd de naam van het initiatief omgedoopt tot 'DURF 2020', maar de uitnodiging blijft gelden!

  DURF2020 wil personen met een beperking informeren en vooral betrekken bij de veranderingen die op til zijn. Daarom worden allerlei acties georganiseerd. Ook u bent hierop van harte welkom!

  Lees meer

 • Vlibank.be en hulpmiddeleninfo.be zijn vernieuwd
  03.10.2014

  Via pictogrammen en een eenvoudigere structuur komt u sneller bij de informatie die u zoekt.

  In de nieuwe rubriek webinars kan u live demo's over hulpmiddelen volgen die worden uitgezonden op het YouTube-kanaal KOC online demo's. U kan er ook reeds uitgezonden demo's herbekijken.

  Lees meer

 • De nieuwe versie van de refertelijst staat online
  03.10.2014

  De refertelijst, de lijst met hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor het VAPH een tegemoetkoming kan voorzien, is sinds 1 oktober geactualiseerd.

  U vindt de recentste versie op onze website via de link refertelijst.

  Lees meer

 • PERSBERICHT - Gelijke toegang tot ondersteuning: VAPH in beroep
  29.09.2014

  Brussel, 25 september 2014 - Garantie op gelijke toegang voor alle mensen met een handicap tot de schaarse zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Dit vormt het speerpunt van het beroep dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) neerlegde bij de griffie van het Hof van Beroep in Antwerpen. Het VAPH benadrukt dat het door dit beroep de onduidelijkheid en onzekerheid wil wegnemen, die ontstaan is naar aanleiding van de voorbije uitspraken door de Rechtbanken van Eerste Aanleg de voorbije zomer.

  Lees meer

 • PERSBERICHT - VAPH-werkwijze bevestigd door rechtbank
  11.09.2014

  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) ontving gisteren de uitspraak van de Rechter van Eerste Aanleg in de zaak Jonathan Cox. Daarin bevestigt de rechter de werkwijze van het VAPH en stelt ze dat er geen sprake is van machtsafwending. Tegelijkertijd legt zij de continuïteit van de zorg voor Jonathan op.
  Wat dit laatste betreft wordt het VAPH in feite veroordeeld tot wat intussen al gebeurd is, maar dan door het volgen van de reguliere, door haar voorziene weg. Het VAPH had er bij betrokkenen immers op aangedrongen naast de gerechtelijke weg, ook alle mogelijkheden aan te boren die de reguliere weg biedt. Dat heeft er toe geleid dat Jonathan Cox er intussen op kan rekenen dat hij tenminste tot eind december kan verblijven in St Elisabeth, de minderjarigen voorziening die hem eerst wilde ontslagen. Daarnaast beschikt hij nu over een prioritaire status om in aanmerking te komen voor een plaats in een meerderjarigen voorziening. Met andere woorden: de continuïteit wordt verzekerd.
   

  Lees meer

 • Wil u mee nadenken over de toekomst van de gezondheidszorg? Debatteer mee!
  09.09.2014

  Ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, heeft het RIZIV besloten de balans van haar activiteiten op te maken om zo haar keuzes voor de toekomst zo goed mogelijk voor te bereiden.
  Wat verwachten wij van de gezondheidszorg? Wat betekent solidariteit vandaag voor ons? Waaraan moet ze voldoen? Voelen we ons voldoende gehoord in grote vraagstukken rond gezondheid? Hoe kan men ons meer betrekken?
   

  Lees meer

 • PERSBERICHT - Eerste VAPH reactie dagvaarding
  19.08.2014

  Gisteren ontving het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een dagvaarding waarbij opvang gevraagd wordt voor de 21-jarige Jonathan Cox uit Limburg.
  Het VAPH heeft alle begrip voor de moeilijke individuele situatie van de betrokkene(n), maar blijft beducht voor de overgang naar een systeem waar mensen die zich een rechtsprocedure kunnen veroorloven, meer kans zouden maken op zorg en ondersteuning. Dit druist in tegen het gelijkheidsprincipe en is daarom onaanvaardbaar.
  Net zoals in de twee vorige cases onder impuls van de v.z.w. Zorggebruikers, blijft het de bekommernis van het VAPH dat alle mensen met een handicap in de bestaande context van schaarste en wachtlijsten, tenminste de garantie hebben dat de toewijzing van ondersteuning volgens vergelijkbare, correcte beoordelingscriteria verloopt. Daarom is het VAPH niet ontevreden dat de rechtbank in een vorige zaak de procedure om zorg en ondersteuning toe te wijzen zoals die vandaag gebeurt, bevestigd heeft.
   

  Lees meer

 • PERSBERICHT - VAPH reageert positief op uitspraak rechtbank: de huidige regelgeving en procedures worden niet in vraag gesteld
  31.07.2014

  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) werd gisteren in een beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel bevolen mevrouw Christiane Jonckheere het statuut van noodsituatie toe te kennen. Het VAPH respecteert de uitspraak van de rechtbank en zal dit statuut ook toekennen. Op die manier kunnen mevrouw Jonckheere en haar omgeving op zoek naar een tijdelijke oplossing. De rechtbank is niet ingegaan op de eisen om een persoonsvolgende convenant of een plaats in een tehuis toe te kennen. Volgens de rechtbank is er een foute beslissing genomen in het niet toekennen van het statuut noodsituatie. Door de uitspraak blijft de geldende regelgeving voor prioritering voor instroom binnen een voorziening gerespecteerd. Het VAPH is immers beducht voor de overgang naar een systeem, waar mensen die zich een rechtsprocedure kunnen veroorloven, meer kans zouden maken op zorg en ondersteuning. Dit druist in tegen het gelijkheidsprincipe en is onaanvaardbaar.

  Lees meer