Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren.

Ondersteuning voor meerderjarigen Ondersteuning voor minderjarigen

Professionele medewerker of hulpverlener?      
VAPH voor professionelen

Mijn VAPH

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw persoonlijk dossier bij het VAPH raadplegen.

E-loket

Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Alle info

In de kijker

 • Model-IDO

  In samenwerking met vertegenwoordigers van zorggebruikers en zorgaanbieders werd een model van een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) opgemaakt, samen met een bundel extra informatie waarin u meer uitleg en begrippen vindt. Het gebruik van de model-IDO is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen.

 • Pilootfase nieuw beleid rechtstreeks toegankelijke hulp

  Op 1 januari 2023 ging de pilootfase voor het nieuwe beleid rechtstreeks toegankelijke hulp van start. Deze pilootfase loopt nog tot eind december 2023 en beoogt nieuwe vormen van rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp te ontwikkelen en uit te proberen.

 • VAPH-ondersteuning voor mensen op de vlucht uit Oekraïne

  Overzicht van VAPH-ondersteuning waarop mensen op de vlucht uit Oekraïne een beroep kunnen doen. 

Begeleiding en financiering

Het VAPH erkent, vergunt en subsidieert organisaties om ondersteuning te bieden zoals aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp, multifunctionele centra en vergunde zorgaanbieders.

Nieuwsberichten

Artikels over de dienstverlening van het VAPH voor personen met een handicap en hun netwerk.

 • Hoe kunnen we woon- en leefkosten betaalbaar houden?

  Personen met een handicap hebben net als iedereen woon- en leefkosten. Vroeger betaalden mensen die een beroep doen op een zorgaanbieder daarvoor één vaste bijdrage. Sinds 2021 rekenen alle zorgaanbieders die kosten apart aan. 

 • Onderzoek naar het deelbudget in prioriteitengroep 2Doet u mee?

  Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven doen onderzoek naar de effecten van het deelbudget. Ze zijn op zoek naar mensen die willen deelnemen aan een online vragenlijst.

 • Documenten digitaal uploaden in Mijn VAPH

  Als u een tegemoetkoming wilt krijgen voor een hulpmiddel of aanpassing, heeft het VAPH soms extra documenten nodig. U kunt die documenten aan het VAPH bezorgen via het e-loket Mijn VAPH of per post.

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp, ook voor jonge kinderen en ouders

  Het aanbod rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) gaat heel breed. Jong en oud kunnen er een beroep op doen. Zelfs voor de allerjongsten en hun ouders is er een gericht aanbod, zoals ook blijkt uit het verhaal van Muhammed en zijn mama Tugba Ocal.