Nieuws

 • Het VAPH blikt terug op 2021

  Naar goede gewoonte blikt het VAPH terug op het voorbije jaar aan de hand van cijfers en een boeiend gesprek met de directie.

 • Neem deel aan het onderzoek over de gebruikersbijdragen en bijkomende kosten

  Op donderdag 16 juni organiseert het onderzoeksbureau LUCAS (KU Leuven) online een focusgroep voor ouders van kinderen die residentieel verblijven in een multifunctioneel centrum (MFC). Het onderzoek gaat over de gebruikersbijdragen en extra kosten die gebruikers betalen aan het...

 • Algemene mondmaskerplicht vervalt bij VAPH-zorgaanbieders

  Het Overlegcomité besliste op 20 mei 2022 dat de mondmaskerplicht overal vervalt, behalve in ziekenhuizen, bij de dokter en in apotheken. Dat betekent dat ook de algemene mondmaskerplicht voor personeelsleden en bezoekers bij uw VAPH-zorgaanbieders vervalt.

 • Infonota INF/22/28 - Belangrijke toelichting bij sjablonen COVID-19-variabele prestaties en 1-2%-COVID-19-kosten

  In het sjabloon variabele prestaties tijdens de COVID-19-periode 2021 mogen enkel gepresteerde uren doorgegeven worden van personeel gesubsidieerd door het VAPH. Het verbeterd sjabloon moet ten laatste tegen 5 juni 2022 ingediend worden. De kosten voor zelftesten en ventilatie...

 • Vereenvoudiging van de dagelijkse bevraging

  Door het dalend aantal besmettingen hebben we de dagelijkse bevraging sterk vereenvoudigd.

 • Algemene mondmaskerplicht vervalt voor personeelsleden en bezoekers bij VAPH-zorgaanbieders

  Naar aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité op 20 mei 2022 vervalt de algemene mondmaskerplicht voor personeelsleden en bezoekers bij VAPH-zorgaanbieders. De VAPH-zorgaanbieder kan binnen zijn eigen beleid daarvan afwijken op basis van een risicoanalyse. We vragen...

 • Interactieve wegwijsbrochures

  Wilt u in één oogopslag weten welke ondersteuning het VAPH biedt en wat die voor u kan betekenen? In de interactieve wegwijsbrochures leest u een korte omschrijving van de ondersteuning van het VAPH, verduidelijkt met voorbeelden, getuigenissen, filmpjes enzovoort.

 • Kan ik vervoerskosten betalen met mijn persoonsvolgend budget?

  U kunt uw vervoer op verschillende manieren organiseren. U kunt kiezen voor individueel vervoer, collectief of openbaar vervoer … Sommige vervoerskosten kunt u betalen met uw persoonsvolgend budget.

 • Het Vlinderpad, een belevingswandeling voor blinden en slechtzienden

  Het Vlinderpad is een niet te missen wandeling van 2,7 km op maat van blinden en slechtzienden door de natuurpracht van de Withoefse Heide. Iedereen kan van het natuurgebied met bos, heide en ven genieten. Een terreinrolstoel kan gratis worden uitgeleend.

 • Uitbreiding bestedingsmogelijkheden persoonlijke-assistentiebudget

  Op vrijdag 6 mei 2022 gaf de Vlaamse Regering een eerste principiële goedkeuring voor het uitbreiden van de bestedingsmogelijkheden van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB).

 • Budgethouders: minimumloon in 2022

  Als houder van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend budget (PVB) bent u verplicht om minimaal het minimumloon uit te betalen aan uw persoonlijke assistenten of individuele begeleiders die via een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn. Het bedrag van...

 • Nieuwe terbeschikkingstellingen PVB en toekenningen PAB

  Het VAPH heeft nieuwe persoonsvolgende budgetten ter beschikking gesteld voor meerderjarigen met een dringende vraag. Minderjarigen met een dringende vraag naar een persoonlijke-assistentiebudget hebben hun budget gekregen vanaf 1 mei.

 • Vul de vragenlijst over de gebruikersbijdragen en bijkomende kosten in

  Via LUCAS KU Leuven ontvingen de multifunctionele centra (MFC’s) op woensdag 4 mei per mail een uitnodiging om deel te nemen aan een onlinevragenlijst over de gebruikersbijdragen en bijkomende kosten in hun organisatie. Wij moedigen alle MFC’s aan om deel te nemen aan dat...

 • Infonota INF/22/25 - Outputnormen en tegemoetkoming MDT's

  Door de COVID-19-pandemie werden de outputnormen voor RTH-diensten, diensten ondersteuningsplan en organisaties voor vrijetijdszorg voor de periode van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022 verlaagd. Voor de multidisciplinaire teams werd een financiële tegemoetkoming geregeld.

 • Interactieve wegwijsbrochures

  Wilt u een persoon met een handicap en zijn netwerk in één oogopslag laten kennismaken met de ondersteuning die het VAPH biedt en wat die voor hen kan betekenen? Zonder hen meteen alle details te laten lezen?Aan de hand van de interactieve wegwijsbrochures kunt u hen wegwijs...

 • Neem deel aan wetenschappelijk onderzoek naar persoonlijke assistenten

  De opleiding Orthopedagogie van de AP Hogeschool in Antwerpen doet onderzoek naar de taken, noden en verwachtingen van de persoonlijke assistent zonder familieband, en de verwachtingen en noden van volwassenen met een verstandelijke beperking en hun netwerk ten aanzien van de...