Nieuws

 • Vernieuwd combinatieformulier PAB

  Vanaf 1 december moet het vernieuwd formulier ‘Melding van de combinatie van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) met andere zorgvormen’ gebruikt worden om combinaties aan het VAPH door te geven.

 • Extra indexering persoonlijke budgetten 2022

  In 2022 vonden uitzonderlijk veel overschrijdingen van de spilindex plaats. Het VAPH voorziet daarom een extra indexering van de persoonsvolgende budgetten (PVB’s) en persoonlijke-assistentiebudgetten (PAB’s). 

 • Vertraging uitbetaling gemaakte kosten PAB en PVB december en januari

  Door een aantal technische ingrepen achter de schermen, is het mogelijk dat de uitbetaling van gemaakte kosten met uw persoonlijk budget in december en januari vertraging oploopt. 

 • Minimumloon PAB en PVB in 2022 (update december)

  In oktober werd de spilindex opnieuw overschreden. Stelt u uw persoonlijke assistent of individuele begeleider via een rechtstreekse arbeidsovereenkomst tewerk? Dan moet u vanaf december een nieuw minimumloon gebruiken.

 • Vernieuwd combinatieformulier PAB

  Met uw persoonlijke-assistentiebudget (PAB) kunt u assistentie voor uw kind thuis of op school organiseren en financieren. U kunt ervoor kiezen om die assistentie te kopen met het persoonlijke-assistentiebudget, of te combineren met een multifunctioneel centrum.Kiest u voor zo’n...

 • Laattijdige kosten PAB en PVB

  Voor alle kosten die u maakt in het kader van uw persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB), krijgt u tijd tot 1 april van het daaropvolgende jaar om die kosten in te dienen. 

 • Vernieuwde handleidingen PAB en PVB

  De richtlijnen voor het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en de bestedingsregels voor het persoonsvolgend budget (PVB) werden grondig onder handen genomen. 

 • Vernieuwde brochure ‘Starten met het persoonsvolgend budget’

  De brochure ‘Starten met het persoonsvolgend budget’ is vernieuwd. U kunt de brochure digitaal bekijken op de VAPH-website of een papieren exemplaar bestellen. 

 • Hoe vindt u de juiste autoaanpasser?

  Personen met een handicap die nood hebben aan een autoaanpassing, kunnen erkende autoaanpassers terugvinden op de website Homologatie.be van Traxio.

 • Resultaten onderzoek prioriteitengroep 3: wie wacht op budget, heeft vaak praktische hulp nodig

  Wie een handicap heeft, kan ondersteuning aanvragen bij het VAPH. Het VAPH biedt onder meer hulp in de vorm van persoonsvolgende budgetten. Hoewel er deze regeerperiode een sterke inhaalbeweging was in de terbeschikkingstelling van zulke budgetten door het Zorginvesteringsplan...

 • Onderhoudswerken IT: applicaties tijdelijk niet beschikbaar

  Het VAPH doet op regelmatige tijdstippen onderhoudswerken aan zijn IT-infrastructuur. De volgende onderhoudswerken zijn gepland van donderdag 1 december om 17.00 uur tot en met vrijdag 2 december om 06.00 uur.

 • Neem deel aan het lerend netwerk van de Academische Werkplaats De-institutionalisering

  Op 7 oktober vond de publieke kick-off van de Academische Werkplaats De-institutionalisering plaats. De ambitie van de Academische Werkplaats is om zorgomgevingen te veranderen naar inclusieve woon- en leefomgevingen, naar omgevingen waar het goed wonen, goed samenleven, en goed...

 • Bouw mee aan het sectorale vormingsaanbod van de toekomst

  VIVO en Vormingsfonds VOHI organiseren momenteel een onderzoek naar de opleidingsbehoeften van werknemers in de sector voor personen met een handicap. 

 • De OKO-app als mobiliteitshulpmiddel voor blinden en slechtzienden

  De OKO-app is een hulpmiddel dat momenteel in de kijker loopt. Dat genereert verwachtingen bij de doelgroep blinden en slechtzienden. We geven de multidisciplinaire teams  een houvast bij het indienen van een aanvraag voor een eventuele tegemoetkoming via de bijzondere...

 • Ruim 400 personen met een handicap kregen versneld een persoonsvolgend budget

  De Vlaamse Regering zette 15 miljoen euro extra in voor personen met een handicap. Daardoor ontvingen meer dan 400 personen met de dringendste noden (prioriteitengroep 1) versneld hun persoonsvolgend budget. De budgetten werden vanaf 15 november ter beschikking gesteld.

 • Provinciaal kantoor Antwerpen is verhuisd

  Op 21 november verhuisde het provinciaal kantoor Antwerpen naar het Anna Bijnsgebouw, vlak bij het station Antwerpen-Centraal.