Afstemmingsoverleg

Afstemmingsoverleg

Om de samenwerking binnen de persoonsvolgende financiering voor meerderjarigen tussen alle professionele partners op elkaar af te stemmen, organiseert het VAPH op regelmatige basis regionaal overleg.

Doel van het overleg

Bedoeling van dit overleg is een intersectoraal forum te creëren voor afstemming en samenwerking. Daarnaast is het ook een netwerkmoment voor VAPH-vergunde zorgaanbieders, multidisciplinaire teams, gebruikersverenigingen, niet-vergunde organisaties, organisaties uit andere sectoren … Of kort gesteld, voor organisaties uit de ruime welzijnssector actief voor personen met een handicap binnen de zorgregio.

Terugkerende thema's op de agenda zijn:

  • recente en te verwachten evoluties en regelgeving
  • kerncijfers (over terbeschikkingstellingen, rechtstreeks toegankelijke hulp, prioriteitenlijsten …)
  • voorstelling van nieuwe partners en projecten
  • intersectorale bewegingen en lokaal sociaal beleid
  • uw inbreng

Overleg in uw eigen regio

We organiseren deze intersectorale en interactieve fora op regionaal niveau. We werken daarbij met de 16 zorgregio’s. Soms is het overleg op zorgregionaal niveau georganiseerd, soms op provinciaal niveau samengevoegd. De juridische grondslag ervoor zit vervat in het decreet persoonsvolgende financiering en is uitgewerkt volgens het besluit van de Vlaamse Regering over bemiddeling, afstemming en planning.

Voor dit overleg werken we met de vastgelegde zorgregio’s (regionale stad). In de zorgregio Brussel wordt er, wanneer we op zorgregionaal niveau werken, bij het bestaand overleg aangesloten. Bij provinciale werking voegen we Brussel en Vlaams-Brabant samen.