Afstemmingsoverleg

Afstemmingsoverleg

Om de samenwerking binnen de persoonsvolgende financiering voor meerderjarigen tussen alle professionele partners op elkaar af te stemmen, organiseert het VAPH op regelmatige basis regionaal overleg.

Doel van het overleg

Bedoeling van dit overleg is een intersectoraal forum te creëren voor afstemming en samenwerking. Daarnaast is dit ook een netwerkmoment voor VAPH-vergunde zorgaanbieders, multidisciplinaire teams, gebruikersverenigingen, niet-vergunde organisaties, organisaties uit andere sectoren … Of kort gesteld voor organisaties uit de ruime welzijnssector actief voor personen met een handicap binnen de zorgregio.

Terugkerende thema's op de agenda zijn:

  • recente en te verwachten evoluties en regelgeving
  • kerncijfers (over terbeschikkingstellingen, rechtstreeks toegankelijke hulp, prioriteitenlijsten …)
  • voorstelling van nieuwe partners en projecten
  • intersectorale bewegingen en lokaal sociaal beleid
  • uw inbreng

Overleg in uw eigen regio

We organiseren deze intersectorale en interactieve fora in 16 regio’s. De juridische grondslag ervoor zit vervat in het decreet persoonsvolgende financiering en is uitgewerkt volgens het besluit van de Vlaamse Regering over bemiddeling, afstemming en planning.

Voor dit overleg werken wij met de vastgelegde zorgregio’s (regionale stad), behalve voor Oost-Vlaanderen waar wij aansluiten bij de indeling van het regionaal welzijnsoverleg. In zorgregio Brussel zal er ook bij een bestaand overleg worden aangesloten.

Het afstemmingsoverleg van oktober 2018 werd geannuleerd, meer info vindt u in de Infonota INF/AFZ/18/31 - Annulatie afstemmingsoverleg oktober 2018opent dialoogvenster

Documenten