Afstemmingsoverleg

Afstemmingsoverleg

Om de samenwerking binnen de persoonsvolgende financiering voor meerderjarigen tussen alle professionele partners op elkaar af te stemmen, organiseert het VAPH op regelmatige basis regionaal overleg.

Gezien de meest recente adviezen omtrent het coronavirus hebben we na intern overleg beslist om de provinciale afstemmingsoverleggen uit te stellen.

We geven jullie hierbij al de geplande datums van het volgende afstemmingsoverleg mee:

  • West-Vlaanderen, donderdag 11 juni, Hop en Mout Roeselare
  • Antwerpen, dinsdag 16 juni, PC Den Wolschaerder Mortsel
  • Limburg, donderdag 18 juni, VAC Hasselt
  • Oost-Vlaanderen, dinsdag 23 juni, VAC Gent
  • Vlaams-Brabant en Brussel, donderdag 25 juni, VAC Leuven

De inhoud van de afstemmingsoverleggen in juni zal nog verder door ons bekeken worden, rekening houdend met de geannuleerde overlegmomenten van maart.

Van zodra u zich kunt inschrijven, brengen we u op de hoogte.

Bedankt voor uw begrip!

Doel van het overleg

Bedoeling van dit overleg is een intersectoraal forum te creëren voor afstemming en samenwerking. Daarnaast is het ook een netwerkmoment voor VAPH-vergunde zorgaanbieders, multidisciplinaire teams, gebruikersverenigingen, niet-vergunde organisaties, organisaties uit andere sectoren … Of kort gesteld, voor organisaties uit de ruime welzijnssector actief voor personen met een handicap binnen de zorgregio.

Terugkerende thema's op de agenda zijn:

  • recente en te verwachten evoluties en regelgeving
  • kerncijfers (over terbeschikkingstellingen, rechtstreeks toegankelijke hulp, prioriteitenlijsten …)
  • voorstelling van nieuwe partners en projecten
  • intersectorale bewegingen en lokaal sociaal beleid
  • uw inbreng

Overleg in uw eigen regio

We organiseren deze intersectorale en interactieve fora op regionaal niveau. We werken daarbij met de 16 zorgregio’s. Soms is het overleg op zorgregionaal niveau georganiseerd, soms op provinciaal niveau samengevoegd. De juridische grondslag ervoor zit vervat in het decreet persoonsvolgende financiering en is uitgewerkt volgens het besluit van de Vlaamse Regering over bemiddeling, afstemming en planning.

Voor dit overleg werken we met de vastgelegde zorgregio’s (regionale stad). In de zorgregio Brussel wordt er, wanneer we op zorgregionaal niveau werken, bij het bestaand overleg aangesloten. Bij provinciale werking voegen we Brussel en Vlaams-Brabant samen.