Afstemmingsoverleg

Provincie Antwerpen

Rapport aantal gepresteerde RTH-punten tegenover aantal erkende RTH-punten

Zorgregio Antwerpen

Aantal RTH-prestaties per leeftijdsgroep per penhouder en onderaannemer - zorgregio Antwerpen

Aantal RTH-prestaties per module per penhouder en onderaannemer - zorgregio Antwerpen

Aantal RTH-punten per module per penhouder en onderaannemer - zorgregio Antwerpen

Zorgregio Mechelen

Aantal RTH-prestaties per leeftijdsgroep per penhouder en onderaannemer - zorgregio Mechelen

Aantal RTH-prestaties per module per penhouder en onderaannemer - zorgregio Mechelen

Aantal RTH-punten per module per penhouder en onderaannemer - zorgregio Mechelen

Zorgregio Turnhout

Aantal RTH-prestaties per leeftijdsgroep per penhouder en onderaannemer - zorgregio Turnhout

Aantal RTH-prestaties per module per penhouder en onderaannemer - zorgregio Turnhout

Aantal RTH-punten per module per penhouder en onderaannemer - zorgregio Turnhout