Afstemmingsoverleg

Provincie Limburg

Rapport aantal gepresteerde RTH-punten tegenover aantal erkende RTH-punten - provincie Limburg

Zorgregieregio Genk

Aantal RTH-prestaties per leeftijdsgroep per penhouder en onderaannemer - zorgregieregio Genk

Aantal RTH-prestaties per module per penhouder en onderaannemer - zorgregieregio Genk

Aantal RTH-punten per module per penhouder en onderaannemer - zorgregieregio Genk

Zorgregieregio Hasselt-Noord

Aantal RTH-prestaties per leeftijdsgroep per penhouder en onderaannemer - zorgregieregio Hasselt-Noord

Aantal RTH-prestaties per module per penhouder en onderaannemer - zorgregieregio Hasselt-Noord

Aantal RTH-punten per module per penhouder en onderaannemer - zorgregieregio Hasselt-Noord

Zorgregieregio Hasselt-Zuid

Aantal RTH-prestaties per leeftijdsgroep per penhouder en onderaannemer - zorgregieregio Hasselt-Zuid

Aantal RTH-prestaties per module per penhouder en onderaannemer - zorgregieregio Hasselt-Zuid

Aantal RTH-punten per module per penhouder en onderaannemer - zorgregieregio Hasselt-Zuid