Afstemmingsoverleg

Overzicht per zorgregieregio

Hier vindt u drie rapporten die algemene cijfers geven per zorgregieregio. Er is geen onderverdeling naar penhouder RTH meer gemaakt.

De indeling per zorgregieregio is gebaseerd op het domicilieadres van de RTH-cliënt.

In de drie rapporten zijn alle RTH-prestaties van januari t.e.m. augustus 2018 meegenomen.

Rapporten

Aantal RTH-prestaties per leeftijdsgroep per provincie cliënt_zorgregieregio

Aantal RTH-prestaties per module per provincie cliënt_zorgregieregio

Aantal RTH-punten per module per provincie cliënt_zorgregieregio