Afstemmingsoverleg

Provincie West-Vlaanderen

Rapport aantal gepresteerde RTH-punten tegenover aantal erkende RTH-punten provincie West-Vlaanderen

Zorgregio Brugge

Aantal RTH-prestaties per leeftijdsgroep per penhouder en onderaannemer - zorgregio Brugge

Aantal RTH-prestaties per module per penhouder en onderaannemer - zorgregio Brugge

Aantal RTH-punten per module per penhouder en onderaannemer - zorgregio Brugge

Zorgregio Kortrijk

Aantal RTH-prestaties per leeftijdsgroep per penhouder en onderaannemer - zorgregio Kortrijk

Aantal RTH-prestaties per module per penhouder en onderaannemer - zorgregio Kortrijk

Aantal RTH-punten per module per penhouder en onderaannemer - zorgregio Kortrijk

Zorgregio Oostende

Aantal RTH-prestaties per leeftijdsgroep per penhouder en onderaannemer - zorgregio Oostende

Aantal RTH-prestaties per module per penhouder en onderaannemer - zorgregio Oostende

Aantal RTH-punten per module per penhouder en onderaannemer - zorgregio Oostende

Zorgregio Roeselare

Aantal RTH-prestaties per leeftijdsgroep per penhouder en onderaannemer - zorgregio Roeselare

Aantal RTH-prestaties per module per penhouder en onderaannemer - zorgregio Roeselare

Aantal RTH-punten per module per penhouder en onderaannemer - zorgregio Roeselare