Beleid

In dit luik van de website vindt u meer informatie over het ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap. Beleidsaspecten zoals het perspectiefplan 2020 en de persoonsvolgende financiering voor meerder - en minderjarigen komen aan bod. Daarnaast worden een een aantal gerealiseerde beleidsinitiatieven geschetst.