Hoe berekent het VAPH de loonkosten en de werkingsmiddelen?

Werkingsmiddelen

De werkingsmiddelen van een subsidie-eenheid (SE)opent dialoogvenster bestaan uit volgende elementen:

  • de werkingsmiddelen multifunctioneel centrum (MFC) zoals opgenomen in het subsidiebesluit
  • omzetting van organisatiegebonden punten voor de vergunde zorgaanbieders
  • 89 euro per subsidiabel personeelspunt rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)
  • de werkingsmiddelen voor de persoonsvolgende convenanten minderjarigen na terugkoppeling met de geboden ondersteuning
  • de werkingsmiddelen zoals opgenomen in de subsidiebesluiten voor projecten en tehuizen voor geïnterneerden en observatie-, diagnose- en behandelingsunits (ODB-units)
  • voor de diensten ondersteuningsplan (DOP’s) 25 euro per begeleiding
  • personeelspunten die omgezet worden in werkinsgmiddelen (bepaling personeelspuntenpot)