Bezoekregeling

Bewoners, familie, de voorziening en de samenleving willen een bezoekregeling die én warm-menselijk én veilig verloopt. Dat creëert onvermijdelijk een spanningsveld. De uitdaging is om te komen tot een bezoekregeling waar de bewoner(s) en de familie zich goed/gelukkig bij voelen, die haalbaar is voor de medewerkers en waarbij de gezondheid en de veiligheid van iedereen wordt gerespecteerd. Beperkingen in bezoek zijn niet toegestaan, zowel niet binnenshuis als in de buitenlucht, zowel niet in tijdsduur als wat betreft de dagen van de week enzovoort, tenzij wegens een (vermoeden van) uitbraak, uitbraakgerichte testing en dergelijke. Het minimale bezoekrecht moet steeds worden gegarandeerd, zelfs bij een uitbraak of bij geplande testing. Ook bij positieve bewoners wordt een minimaal bezoekrecht gegarandeerd, mits het dragen van de nodige persoonlijke beschermingsmaterialen.

Deze pagina werd gepubliceerd op 16 maart 2022.