Stel een vraag

Hebt u naar aanleiding van uw huidige of uw voorgaande vraag al een contactpersoon-dossierbeheerder, dan kunt u rechtstreeks met hem contact opnemen. De contactgegevens (naam, telefoon, e-mail) van uw contactpersoon-dossierbeheerder zijn te vinden in de hoofding van de brief van het provinciaal kantoor van het VAPH of via het digitale loket mijnvaph.be.

Voor vragen over uw dossier of een lopende aanvraag voor een persoonsvolgend budget of voor hulpmiddelen zijn de provinciale kantoren van het VAPH uw eerste aanspreekpunt.

Naar provinciaal kantoor Antwerpen
Naar provinciaal kantoor Brugge
Naar provinciaal kantoor Gent
Naar provinciaal kantoor Hasselt
Naar provinciaal kantoor Leuven

Voor vragen over de opstart van het persoonsvolgend budget en de besteding ervan kunt u terecht bij het team Budgetbesteding van het VAPH. Heeft uw minderjarig kind een persoonlijke-assistentiebudget van het VAPH, dan kunt u eveneens terecht bij het team Budgetbesteding.  U kunt uw vraag stellen via e-mail, via telefoon of via het formulier 'Stel uw vraag'.

budgetbesteding@vaph.be
T 02 225 85 26

Hebt u een verzoek tot heroverweging ingediend bij het VAPH? Als uw verzoek tot heroverweging voor bespreking op de agenda van de heroverwegingscommissie werd gezet en u hebt daar vragen over, dan kunt u ons contacteren via e-mail, via telefoon of via het formulier 'Stel uw vraag'.

hoc@vaph.be
T 02 225 86 10

Hebt u een handicap als gevolg van een ongeval, beroepsziekte, medische fout of elke situatie waarbij een andere partij wettelijk gezien de schade moet vergoeden, en wenst u te weten welke gevolgen dat heeft voor de hulp die het VAPH kan bieden, dan kunt u terecht bij het juridisch team van het VAPH via e-mail, via telefoon of via het formulier 'Stel uw vraag'.

wettelijkesubrogatie@vaph.be
T 02 225 84 67