Coronacrisis: informatie en tips voor zorg en ondersteuning

Op deze pagina brengen we een aantal tools en tips samen die zorgaanbieders, persoonlijke assistenten, mantelzorgers en het ruimere netwerk van personen met een handicap kunnen helpen om met de gevolgen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus om te gaan. 

Het VAPH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van informatie en tips van derden. Hou steeds rekening met de richtlijnen van de federale overheid  en het Agentschap Zorg & Gezondheid, en met de maatregelen van het VAPH die u kunt vinden via de coronapagina voor personen met een handicap en de coronapagina voor professionelen.

Online communiceren, ondersteunende communicatiehulpmiddelen en toegankelijkheidstips

Mentaal welzijn

Mantelzorg

Financiële ondersteuning

De Koning Boudewijnstichting richt een Fonds voor Solidaire Zorg op, ter ondersteuning van ziekenhuizen en residentiële zorgvoorzieningen, waaronder ook die voor mensen met een handicap.

Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus - informatie voor personen met een handicap en hun netwerk

Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus - informatie voor professionelen