De gevolgen van het coronavirus voor de VAPH-ondersteuning: ondersteun mee de communicatie van het VAPH naar personen met een handicap

Het VAPH streeft ernaar personen met een handicap en hun netwerk zo goed mogelijk te informeren over zijn dienstverlening. De maatregelen in het kader van het coronavirus hebben impact op de werking van de vergunde en erkende diensten en zorgaanbieders, en op personen met een handicap als gebruiker van zorg en ondersteuning. Daarom is het belangrijk om informatie snel bij personen met een handicap en hun netwerk te krijgen.

De diensten en zorgaanbieders, en ook de lokale overheden en intermediairen kunnen daartoe bijdragen door de VAPH-kanalen onder de aandacht te brengen in hun eigen kanalen. Zo kunnen we maximaal personen met een handicap die gebruik maken van handicapspecifieke ondersteuning, bereiken.

Op deze pagina vindt u:

  • een voorbeeldnieuwsbericht ter inspiratie voor uw eigen website, nieuwsbrief … 
  • een afdrukbare flyer 
  • een afdrukbare affiche

U kunt de flyer en de affiche ook bestellen bij het VAPH via het bestelformulier.

Voorbeeldnieuwsbericht

Info voor personen met een handicap: de gevolgen van het coronavirus voor de VAPH-ondersteuning

Corona heeft grote gevolgen voor onze samenleving en dus ook voor personen met een handicap en hun ondersteuning. Door de onvoorspelbare evolutie van de epidemie wijzigen de adviezen en maatregelen regelmatig. Dat maakt het niet altijd eenvoudig om te weten wat kan en niet kan.

Het VAPH wil u zo goed mogelijk informeren. Bij het VAPH kunt u terecht voor:

  • info over de besteding van een persoonsvolgend budget of een persoonlijke-assistentiebudget naar aanleiding van corona
  • info over de gevolgen van de coronamaatregelen voor uw zorg, ondersteuning, begeleiding, dagopvang of verblijf bij een VAPH-voorziening
  • info over uw tegemoetkoming voor een hulpmiddel en de mogelijke gevolgen van corona daarvoor

Nuttige informatie van het VAPH rond corona vindt u:

Als u een specifieke vraag hebt voor het VAPH, kunt u die stellen via:

De maatregelen van de federale en Vlaamse overheid naar aanleiding van het coronavirus in België vindt u op:

Documenten

Vind informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de VAPH-ondersteuning: flyer zonder snijlijnen

Vind informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de VAPH-ondersteuning: flyer met snijlijnen

Vind informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de VAPH-ondersteuning: affiche zonder snijlijnen

Vind informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de VAPH-ondersteuning: affiche met snijlijnen

 

Hebt u vragen over deze actie?

Dan kunt u contact opnemen met het VAPH, via het vragenformulier.

Over het VAPH

Het VAPH is een agentschap van de Vlaamse overheid dat streeft naar autonomie en levenskwaliteit van personen met een handicap. Het VAPH biedt ondersteuning aan ongeveer 93.000 personen met een handicap. Zij maken gebruik van een of meerdere vormen van ondersteuning:

  • financiële tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen
  • rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH): laagdrempelige, handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft
  • persoonsvolgende budgetten (PVB’s) voor meerderjarigen en persoonlijke-assistentiebudgetten (PAB’s) voor minderjarigen: budgetten op maat waarmee personen met een handicap intensieve en frequente ondersteuning kunnen organiseren en betalen, in de vorm van begeleiding, dagopvang en verblijf
  • begeleiding en opvang van minderjarigen door multifunctionele centra (MFC’s)

Meer informatie vindt u op www.vaph.be.

- Direct naar
Jongeman met syndroom van Down in de serre

Informatie voor personen met een handicap

Een overzicht van relevante info over het coronavirus voor personen met een handicap en hun netwerk.