Uittesten methodiek voor zorgzwaartebepaling bij minderjarigen

Het VAPH zoekt minderjarige personen met een handicap die de nieuwe methodiek om zorgzwaarte te bepalen bij minderjarigen willen uittesten. Die methodiek zal in de toekomst gebruikt worden om de ondersteuningsbehoeften van kinderen en jongeren met een handicap te bepalen. Het bepalen van de zorgzwaarte vormt een onderdeel van de uit te tekenen aanvraagprocedure voor persoonsvolgende financiering. Om zeker te zijn dat de zorgzwaarte met die methodiek correct gemeten wordt, moet er getest worden. 

Wie kan meedoen aan het onderzoek?

  • minderjarigen die erkend zijn als persoon met een handicap door het VAPH of een geldig indicatiestellingsverslag vanuit de intersectorale toegangspoort hebben met daarin de vermelding van een of meerdere handicapcodes
  • kinderen en jongeren ouder dan 5 jaar en niet ouder dan 18 jaar
  • kinderen en jongeren die bereid zijn om, samen met twee personen die hen goed kennen, de vragen van de methodiek te doorlopen in een gesprek
  • kinderen en jongeren die in de periode van maart tot juni 2020 tijd hebben voor het gesprek

Hoe meedoen aan het onderzoek?

  • Vraag toestemming aan uw ouders om deel te nemen aan het onderzoek.
  • Vul onderstaand formulier in en schrijf u in.
  • Wij nemen dan verder contact met u op met meer informatie over het onderzoek. Daarna kunt u nog kiezen of u deelneemt of niet.

Natuurlijk garanderen we uw privacy. Er zal nooit over u persoonlijk worden gerapporteerd. De resultaten van het onderzoek worden ook alleen gebruikt voor het onderzoeksdoel en hebben in geen geval effect op uw persoonlijk dossier.