Aantal RTH-prestaties per leeftijdsgroep per penhouder en onderaannemer - zorgregieregio Hasselt-Noord

november 2018
Documenttype: 
Rapport

Dit rapport toont het totaal aantal RTH-prestaties voor de penhouders die gelegen zijn in deze zorgregio/zorgregieregio, verder uitgesplitst naar eventuele onderaannemers.

De prestaties worden uitgesplitst naar leeftijdscategorie. De leeftijdscategorie 'onbepaald' toont het aantal prestaties voor outreach. Die zijn namelijk niet gebonden aan een bepaalde persoon, dus daaraan is ook geen leeftijd gekoppeld.

Alle RTH-prestaties van januari t.e.m. augustus 2018 zijn hier meegenomen.

Het gaat hier om prestaties, niet om personen. 1 persoon kan meerdere keren meegeteld zijn omdat die persoon meerdere RTH-begeleidingen/dagopvangen/verblijven heeft gekregen.

Dit rapport houdt rekening met halve of hele dagen dagopvang of met meerdere ambulante of mobiele begeleidingen op 1 dag. Een halve dag dagondersteuning wordt dus maar voor 0,5 gescoord; een hele dag dagondersteuning voor 1. Voor mobiele (ambulante) begeleidingen: wanneer een persoon 2 mobiele (ambulante) begeleidingen gekregen heeft van een RTH-dienst op een bepaalde dag, wordt hier 2 gescoord en niet 1. We houden hier dus rekening met de duur van de RTH-prestatie. Voor verblijf is dat altijd gelijk, aangezien een persoon steeds een volledige nacht in een voorziening verblijft.