Aantal RTH-prestaties per leeftijdsgroep per provincie cliënt_zorgregio

november 2018
Documenttype: 
Rapport

Dit rapport toont de RTH-prestaties per leeftijdsgroep en per zorgregio, waarbij we het domicilieadres van de cliënt als uitgangspunt nemen.

De totalen per leeftijdsgroep en per zorgregio, per provincie en voor heel België zijn mee opgenomen in de tabel.

Het gaat hier om prestaties, niet om personen. 1 persoon kan meerdere keren meegeteld zijn omdat die persoon meerdere RTH-begeleidingen/dagopvangen/verblijven heeft gekregen.

Dit rapport houdt rekening met halve of hele dagen dagopvang of met meerdere ambulante of mobiele begeleidingen op 1 dag. Een halve dag dagondersteuning wordt dus maar voor 0,5 gescoord; een hele dag dagondersteuning voor 1. Voor mobiele (ambulante) begeleidingen: wanneer een persoon 2 mobiele (ambulante) begeleidingen gekregen heeft van een RTH-dienst op een bepaalde dag, wordt hier 2 gescoord en niet 1. We houden hier dus rekening met de duur van de RTH-prestatie. Voor verblijf is dat altijd gelijk, aangezien een persoon steeds een volledige nacht in een voorziening verblijft.