Aantal RTH-prestaties per module per penhouder en onderaannemer - zorgregieregio Genk

november 2018
Documenttype: 
Rapport

Dit rapport toont net zoals het rapport 'Aantal RTH-prestaties per leeftijdsgroep per penhouder en onderaannemer' het totaal aantal RTH-prestaties voor de penhouders die gelegen zijn in deze zorgregio/zorgregieregio, verder uitgesplitst naar eventuele onderaannemers, maar hier worden de prestaties verder uitgesplitst naar module.

Het rapport bevat 4 tabbladen:

  • Tabblad 1 toont de verdeling per module voor alle leeftijden.
  • Tabblad 2 toont de verdeling per module voor de minderjarigen (t.e.m. 17 jaar).
  • Tabblad 3 toont de verdeling per module voor de meerderjarigen (vanaf 18 jaar).
  • Tabblad 4 toont de prestaties outreach.

Alle RTH-prestaties van januari t.e.m. augustus 2018 zijn hier meegenomen.

Het gaat hier om prestaties, niet om personen. 1 persoon kan meerdere keren meegeteld zijn omdat die persoon meerdere RTH-begeleidingen/dagopvangen/verblijven heeft gekregen.

Dit rapport houdt rekening met halve of hele dagen dagopvang of met meerdere ambulante of mobiele begeleidingen op 1 dag. Een halve dag dagondersteuning wordt dus maar voor 0,5 gescoord; een hele dag dagondersteuning voor 1. Voor mobiele (ambulante) begeleidingen: wanneer een persoon 2 mobiele (ambulante) begeleidingen gekregen heeft van een RTH-dienst op een bepaalde dag, wordt hier 2 gescoord en niet 1. We houden hier dus rekening met de duur van de RTH-prestatie. Voor verblijf is dat altijd gelijk, aangezien een persoon steeds een volledige nacht in een voorziening verblijft.