Aantal RTH-prestaties per module per provincie cliënt_zorgregio

november 2018
Documenttype: 
Rapport

Dit rapport toont de RTH-prestaties per module en per zorgregio, waarbij we het domicilieadres van de cliënt als uitgangspunt nemen.

De totalen per module en per zorgregio, per provincie en voor heel België zijn mee opgenomen in de tabel.

Het rapport bevat 4 tabbladen:

  • Tabblad 1 toont de verdeling per module per zorgregio voor alle leeftijden.
  • Tabblad 2 toont de verdeling per module per zorgregio voor de minderjarigen (t.e.m. 17 jaar).
  • Tabblad 3 toont de verdeling per module per zorgregio voor de meerderjarigen (vanaf 18 jaar).
  • Tabblad 4 toont de prestaties outreach per zorgregio.

Het gaat hier om prestaties, niet om personen. 1 persoon kan meerdere keren meegeteld zijn omdat die persoon meerdere RTH-begeleidingen/dagopvangen/verblijven heeft gekregen.

Dit rapport houdt rekening met halve of hele dagen dagopvang of met meerdere ambulante of mobiele begeleidingen op 1 dag. Een halve dag dagondersteuning wordt dus maar voor 0,5 gescoord; een hele dag dagondersteuning voor 1. Voor mobiele (ambulante) begeleidingen: wanneer een persoon 2 mobiele (ambulante) begeleidingen gekregen heeft van een RTH-dienst op een bepaalde dag, wordt hier 2 gescoord en niet 1. We houden hier dus rekening met de duur van de RTH-prestatie. Voor verblijf is dat altijd gelijk, aangezien een persoon steeds een volledige nacht in een voorziening verblijft.