Aantal RTH-punten per module per penhouder en onderaannemer - zorgregio Mechelen