Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie

november 2022
Documenttype: 
Formulier

Het VAPH gaat op basis van deze aanvraag na of uw situatie voldoet aan de definitie van een noodsituatie. Bij een positieve beslissing bepaalt het VAPH welke budgetcategorie aan u toegewezen wordt voor een periode van 22 weken.