Activiteitenverslag raadgevend comité VAPH - 2015

Activiteitenverslag van het raadgevend comité van het VAPH in 2015 met als bijlage een schematisch overzicht van de uitgebrachte adviezen in 2015