Adviezen en bekommernissen van het Raadgevend Comité bij het VAPH - 23 oktober 2018