Documenten en formulieren

Resultaten

14/12/2021

Het VAPH onderzoekt in opdracht van de Vlaamse Regering vanaf december 2021 wat de huidige noden zijn van personen met een handicap in prioriteitengroep 3 en of en hoe op kortere termijn eventueel al hulp en ondersteuning kan geboden worden. Voor dat wetenschappelijk onderzoek wordt vanaf december een groep uit prioriteitengroep 3 uitgenodigd om een bevraging in te vullen en/of deel te nemen aan individuele gesprekken. In dit document vindt u vragen en antwoorden over die bevraging en individuele gesprekken.

13/12/2021

Toelichting over de inhoudelijke en technische kant van de digitale versie van de bevraging hulpbronnen en prioriteitengroep 3

13/12/2021

Toelichting over de inhoudelijke en technische kant van de papieren versie van de bevraging hulpbronnen en prioriteitengroep 3

09/12/2021

De COVID-pandemie grijpt weer sterk om zich heen. Om het aantal besmettingen terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau kan het niet anders dan dat er maatregelen moeten genomen worden. Ook scholen zullen de week voor het kerstverlof sluiten. In deze infonota wordt weergegeven welke maatregelen genomen worden om de effecten op de multifunctionele centra (MFC’s) te beperken.