Documenten en formulieren

Resultaten

26/3/2013

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 26 maart 2013

26/3/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 26 maart 2013 over de inzet van 500.000 euro (Uitbreidingsbeleid 2013) voor inclusieve kinderopvang

maart 2013

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

29/1/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 29 januari 2013 over de ontwerptekst van voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen patiënt of cliënt, zorgverleners, hulpverleners, verzorgingsinstellingen en welzijnsvoorzieningen ('Gewin-decreet').

2012

Het jaarverslag bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

31/12/2012

In dit rapport vindt u een overzicht van de vraag naar en de aangeboden ondersteuning via opvang en begeleiding van personen met een handicap.

18/12/2012

Adviezen van het raadgevend comité over de basisnota persoonsvolgende financiering

10/12/2012

Met deze omzendbrief wensen wij u op de hoogte te brengen van de diverse bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van maatregelen ter ondersteuning van kwetsbare jongvolwassen personen met een handicap.