Documenten en formulieren

Resultaten

december 2012

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

27/11/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting van 27 november 2012

23/10/2012

Adviezen van het raadgevend comité over het ontwerp van omzendbrief inzake het uitbreidingsbeleid 2013 (inzet bijkomende middelen 2013)

27/9/2012

Nota over de belangrijkste wijzigingen op vlak van de inschrijvingsprocedure voor de werking van de multidisciplinaire teams

25/9/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 september 2012

25/9/2012

Advies van het raadgevend comité over de beleidsaanbevelingen naar aanleiding van het colloquium van 6 en 7 juni

25/9/2012

Adviezen van het raadgevend comité over de voorgenomen niet-indexering van de werkingsmiddelen in de voorzieningensector in het kader van de begroting 2013

25/9/2012

Adviezen van het raadgevend comité over het voorstel tot wijziging van het besluit Thuisbegeleiding

25/9/2012

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 september 2012 over de consultatieronde omtrent de Wet van 27 februari 1987

25/9/2012

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens de zitting op 25 september 2012 over het voorstel tot regeling van de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening