Documenten en formulieren

Resultaten

24/4/2009

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot verlenging van het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de integratie van personen met een handicap

16/4/2009

Deze nota ondersteunt de multidisciplinaire teams bij de invulling van de vragenlijst wettelijke subrogatie en cumul.

27/3/2009

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap in een noodsituatie

11/1/2009

Laattijdige vervollediging van een dossier omwille van overmacht - noodzaak multidisciplinaire verslagen en adviesrapporten, en voorwaarden tot vergoeding - praktijkgids voor de multidisciplinaire teams

11/1/2009

Dyslexie en IQ-testen. Inclusief een bijlage omtrent de inschrijfbaarheid van personen met dyslexie bij het VAPH en de te volgen werkwijze bij aanvragen.

2009

Onderzoek naar het inkomen van personen met een handicap die gebruik maken van beschermd wonen

2008

Het jaarverslag bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.