Documenten en formulieren

Resultaten

17/5/2021

Ondertussen is de vaccinatiecampagne bij de residentiële VAPH-voorzieningen volledig afgelopen. Daarnaast vernemen we ook dat de vaccinaties van de gebruikers van de dagcentra en de voormalige diensten zelfstandig wonen volop aan de gang zijn en in sommige gevallen reeds afgelopen zijn. Naar aanleiding daarvan werden verdere versoepelingen besproken in de projectgroep Richtlijnen en voorgelegd aan de Taskforce. Voorzichtigheid blijft echter geboden aangezien de besmettingscijfers in de algemene maatschappij - hoewel in dalende lijn door de lopende vaccinatiecampagne - nog steeds hoog zijn.

12/5/2021

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het mogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met een uitbraak van COVID-19-besmetting binnen uw voorziening. Met dit stappenplan geven we u een overzicht van de te ondernemen acties en waar u welke ondersteuning kunt verwachten.

10/5/2021

Gecorrigeerde bijdrage 2021. Vanwege herberekening basisindex 1 januari 2016 is er bij het berekenen van de bedragen 2021 0,01 euro verschil ontstaan bij verblijf en het maximumbedrag.

mei 2021

In de brochure Ondersteuning op maat voor minderjarigen leest u meer over welke vormen van ondersteuning er zijn voor minderjarigen met een handicap, hoe u die ondersteuning aanvraagt en waar u terecht kunt.

06/5/2021

Indienen afrekeningsdossier 2020 en richtlijnen/handleiding 2020

Ten laatste de tweede week van mei 2021 ontvangt elke subsidie-eenheid (SE) via Isis de taak ‘Invoer administratieve gegevens 2020’. Vanaf dan kan het afrekeningsdossier 2020 ingediend worden. De uiterste indieningsdatum van het dossier is 30 juni 2021.