Documenten en formulieren

Resultaten

09/12/2021

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het niet onmogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met de uitbraak van COVID-19-besmettingen binnen uw voorziening.

Deze infonota is een update met informatie over toepassing van afzondering in het kader van een isolatie.

09/12/2021

Via INF/21/107 Boosterprik voor personeel en gebruikers (update 2/12/2021) werd u al geïnformeerd over een online registratiesysteem voor het boostervaccin waar nieuwe zorgverleners die geen uitnodiging voor een prioritaire boostervaccin ontvingen, zich kenbaar kunnen maken. Het registratiesysteem is nu operationeel.

07/12/2021
Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.
02/12/2021

Het VAPH in cijfers bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

02/12/2021

België wordt de laatste maanden opnieuw geconfronteerd met een verhoogde instroom van vluchtelingen. Een van de meest kwetsbare groepen binnen de vluchtelingenpopulatie zijn niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

De gezamenlijke brief van het agentschap Opgroeien en het VAPH vindt u onder 'bijlages' en als verwant document hieronder.

02/12/2021

Vlak voor de herfstvakantie keurde de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid de beslissing goed om de zorgverleners een boosterprik toe te dienen. Vanaf 13 november kunnen de verschillende zorgverleners uitgenodigd worden om zich te laten prikken. Ook personeel van VAPH-voorzieningen komt daarvoor in aanmerking. Ondertussen werd ook de beslissing genomen dat gebruikers (vanaf 18 jaar) in collectiviteiten een boostervaccin mogen ontvangen. Meer informatie over de boosterprik voor personeel en gebruikers binnen de VAPH-sector leest u na in deze infonota. 

Deze infonota vervangt infonota INF/21/104.

2021

Dit rapport beschrijft de beste praktijken in de opkomende innovatie van persoonsvolgende budgetten en maakt gebruik van een breed scala aan onderzoeken en ervaringen, met name van buiten de Europese Unie.