Documenten en formulieren

Resultaten

28/10/2021

In infonota INF/21/97 lichten we achtereenvolgens toe wat er kan betaald worden met het persoonlijke-assistentiebudget (PAB), waarmee het PAB gecombineerd kan worden en waarmee het PAB niet gecombineerd kan worden. We benadrukken daarbij specifiek de rol van het multifunctioneel centrum (MFC).

21/10/2021

Vaak willen budgethouders (ouders en bewindvoerders) ook zelf (persoonlijk) begeleider zijn van hun zoon, dochter of familielid en willen zij dus de rol van budgethouder en assistent combineren. Het is echter zo dat niet alle overeenkomsten die in het kader van het persoonlijke budget kunnen gesloten worden, de combinatie van beide rollen toelaten.

De combinatie van beide rollen is wel mogelijk in het kader van een overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder over individuele ondersteuning. Als VAPH willen we u erop wijzen dat de arbeidsovereenkomst die in die context wordt gesloten met een ouder/bewindvoerder, moet voldoen aan alle voorwaarden en verplichtingen die gelden voor  een arbeidsovereenkomst.

21/10/2021

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het mogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met een uitbraak van COVID-19-besmetting binnen uw voorziening. Met dit stappenplan geven we u een overzicht van de te ondernemen acties en waar u welke ondersteuning kunt verwachten.

21/10/2021

Het testen is van belang voor de klinische aanpak van de betrokken personen. Maar nog belangrijker is het gevolg dat aan de testen wordt gegeven, niet alleen ten aanzien van de positief geteste personen, maar ook ten aanzien van alle personen die met die personen in nauw contact zijn geweest. We informeren u over de mogelijkheden tot testing, contactonderzoek en de te nemen maatregelen bij risico contacten binnen de VAPH-sector.

19/10/2021

In deze infonota lichten we de wijzigingen aan de refertelijst toe die van kracht worden voor aanvragen voor hulpmiddelen en aanpassingen vanaf 1/11/2021. We hebben het ook over de aangepaste structuur van de refertelijst op de website en de weergave van de historiek van benamingen voor de hulpmiddelen in de refertelijst.