Documenten en formulieren

Resultaten

juni 2019

Met dit formulier kan een persoon met een handicap die les volgt in het gewoon onderwijs, de terugbetaling van de kosten voor vervoer naar een schoolinstelling van het gewoon onderwijs of zijn verblijf op internaat of op een studentenkamer indienen.

juni 2019

Dit document bevat een omgevingsanalyse, een schets van de huidige situatie en inschatting van de effecten van bijkomende middelen de komende jaren (verschillende scenario's). 

juni 2019

In de brochure ‘Ondersteuning op maat voor minderjarigen’ leest u meer over de verschillende ondersteuningsvormen. U leest er welke mogelijkheden een multifunctioneel centrum biedt op vlak van begeleiding, dagopvang en verblijf. U vindt er ook informatie over het rechtstreeks toegankelijk aanbod en over het persoonlijke-assistentiebudget. Met dat budget kunt u de assistentie van uw kind thuis of op school organiseren en financieren.

juni 2019

De presentatie geeft de informatie weer zoals gekend op datum van het afstemmingsoverleg.

juni 2019

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.