Documenten en formulieren

Resultaten

17/2/2022

Op basis van het advies van de Task Force Vaccinatie en de Hoge Gezondheidsraad beslisten de ministers van Volksgezondheid om een boostervaccin aan te bieden aan personen vanaf 12 jaar met verlaagde immuniteit (immuungecompromitteerden). Bijkomend besliste de Vlaamse Regering om alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar in Vlaanderen de kans te geven om een boostervaccin te krijgen in het vaccinatiecentrum van hun regio.

 

11/2/2022

Het VAPH organiseerde in februari 2022 digitale informatiesessies. Tijdens de infosessies gaven we informatie over het besteden van uw persoonsvolgend budget (PVB).

februari 2022

In de bestedingsregels persoonsvolgend budget kunt u lezen hoe u uw ondersteuning kunt kiezen, hoe u uw ondersteuning kunt betalen, hoe u overeenkomsten kunt afsluiten, wat u wel en niet kunt betalen met uw persoonsvolgend budget ...

08/2/2022

Advies van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht n.a.v. de elektronische procedure d.d. 08-02-2022.

08/2/2022

De GDPR-wetgeving laat enkel toe om  gevoelige persoonlijke informatie via een beveiligde omgeving door te geven. Daarom kan de persoon met een handicap sinds 7 februari vragen stellen over zijn eigen dossier via het e-loket mijnvaph.be. Dat platform is immers enkel toegankelijk via authenticatie voor de personen met een handicap die een dossier hebben bij het VAPH én voor de erkende relaties van die persoon.