Documenten en formulieren

Resultaten

maart 2017

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

20/2/2017

Ministerieel Besluit van 20 februari 2017 tot regeling van de dagondersteuning die wordt geboden door groenezorginitiatieven.

13/2/2017

Ministerieel Besluit van 13 februari 2017 over de verdeling van de middelen voor de terbeschikkingstelling van budgetten voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning.

10/2/2017

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 over de regels betreffende de toekenning van een eenmalige subsidie aan verenigingen voor personen met een handicap om personen met een handicap te informeren over persoonsvolgende financiering

03/2/2017

Het programmadecreet van de Vlaamse overheid over de begroting stelt dat er in 2017 geen indexering kan plaatsvinden van de vergoedingen die voorzien worden voor het aanleveren van de diverse verslagen aan het agentschap en van de tegemoetkomingen voor Individuele Materiële Bijstand die voorzien worden in het BVR van 13 juli 2001.

01/2/2017

In deze infonota worden de belangrijkste stappen tot het bekomen van het persoonsvolgend budget opgesomd met aandacht voor de veelgestelde vragen aan de helpdesk transitie.