Documenten en formulieren

Resultaten

2016

Activiteitenverslag van het raadgevend comité van het VAPH in 2016 met als bijlage een schematisch overzicht van de uitgebrachte adviezen in 2016

2016

Het jaarverslag bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

16/12/2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2016 houdende de vaststelling van de procedure en de voorwaarden volgens welke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bijzondere subsidies kan verlenen

07/12/2016

In deze omzendbrief  vindt u de berekening van de eindejaarspremie 2016 voor zowel de private als de openbare sector, alsook de toekenningsmodaliteiten. Dit is de berekening van de eindejaarspremie die gehanteerd wordt binnen de alternatieve loonfinanciering (ALF).