Documenten en formulieren

Resultaten

18/12/2012

Adviezen van het raadgevend comité over de basisnota persoonsvolgende financiering

10/12/2012

Met deze omzendbrief wensen wij u op de hoogte te brengen van de diverse bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van maatregelen ter ondersteuning van kwetsbare jongvolwassen personen met een handicap.

december 2012

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

27/11/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting van 27 november 2012

23/10/2012

Adviezen van het raadgevend comité over het ontwerp van omzendbrief inzake het uitbreidingsbeleid 2013 (lnzet bijkomende middelen 2013)

27/9/2012

Nota over de belangrijkste wijzigingen op vlak van de inschrijvingsprocedure voor de werking van de multidisciplinaire teams

25/9/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 september 2012

25/9/2012

Advies van het raadgevend comité over de beleidsaanbevelingen naar aanleiding van het colloquium van 6 en 7 juni

25/9/2012

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 septebmer 2012 over de consultatieronde omtrent de Wet van 27 februari 1987

25/9/2012

Adviezen van het raadgevend comité over de voorgenomen niet-indexering van de werkingsmiddelen in de voorzieningensector in het kader van de begroting 2013