Documenten en formulieren

Resultaten

25/9/2012

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens de zitting op 25 septebmer 2012 over het voorstel tot regeling van de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening

25/9/2012

Adviezen van het raadgevend comité over het voorstel tot wijziging van het besluit Thuisbegeleiding

september 2012

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

12/8/2012

Nota met een verduidelijking bij de verschillende kwaliteitseisen die eerder zijn meegedeeld omtrent het doorgeven van gegevens aan derden, insturen aanvraagformulieren VAPH, overmacht, opvragen oude multidisciplinaire verslagen en redenen voor doorverwijzen

10/7/2012

Ministerieel besluit van 10 juli 2012 houdende de voorwaarden van de geformaliseerde samenwerkingsverbanden van multidisciplinaire teams die erkend en gesubsidieerd worden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

30/6/2012

In dit rapport vindt u een overzicht van de vraag naar en de aangeboden ondersteuning via opvang en begeleiding van personen met een handicap.

30/6/2012

Dit rapport is een samenvatting van het zorgregieprapport van 30 juni 2012: overzicht van de vraag naar en de aangeboden ondersteuning via opvang en begeleiding van personen met een handicap.

26/6/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting van 26 juni 2012

15/6/2012

Met deze omzendbrief wensen wij u op de hoogte te brengen van de belangrijke wijzigingen die aangebracht zijn in het stelsel van erkenningen en vergunningen.

juni 2012

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap