Documenten en formulieren

Resultaten

04/3/2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2016 over de oprichting van een regionale prioriteitencommissie, de toekenning van prioriteitengroepen, de vaststelling van de maatschappelijke noodzaak, de toeleiding naar ondersteuning, de afstemming en planning in het kader van persoonsvolgende financiering

maart 2016

Presentatie van de opleiding over het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget aan de medewerkers van de diensten ondersteuningsplan (DOP’s), de diensten maatschappelijk werk (DMW’s), de gebruikersorganisaties en de eerstelijnsdiensten die verbonden zijn aan een multidisciplinair team (MDT)

maart 2016

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap