Documenten en formulieren

Resultaten

december 2018

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.

30/11/2018

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de subsidiëring van projecten van preventieve infrastructurele maatregelen inzake agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving in bepaalde voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

29/11/2018

Bijlage bij infonota INF/AZF/18/36 - wijziging kinderbijslag vanaf 2019.

27/11/2018

Geeft het barema, code en punten van de groepen variabele prestaties weer.

22/11/2018

Vanaf 1 januari 2019 treedt de nieuwe kinderbijslagregeling in voege voor kinderen die geboren worden vanaf 1 januari 2019 en kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 2019.

21/11/2018

Met deze infonota wordt verduidelijkt hoe het VAPH de middelen die het Sociale Maribel fonds investeert in correctiefase 1 van de persoonsvolgende financiering recupereert in het subsidiedossier van de vergunde zorgaanbieder.

12/11/2018

We informeren de professionele partners (MDT's ...), commissies en dergelijke dat vanaf 1/01/2019 niet langer het VAPH maar wel de VSB zal bevoegd zijn voor aanvragen met betrekking tot bepaalde mobiliteitshulpmiddelen. We lichten toe over welke hulpmiddelen het gaat en welke overgangsmaatregelen zullen gelden.

07/11/2018

Handleiding - Registratie gratis bijstand - overzicht