Documenten en formulieren

Resultaten

07/12/2007

Decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

26/10/2007

De periodieke cijfergegevens van de centrale registratie van zorgvragen (CRZ), ook wel de wachtlijst genoemd, opgenomen in het halfjaarlijks zorgregierapport.

19/7/2007

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de vergoeding van de multidisciplinaire teams en van gemachtigde experts

19/7/2007

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de vergoeding van de multidisciplinaire teams en van gemachtigde experts

19/7/2007

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de bepalingen en voorwaarden van erkenning en subsidiëring van organisaties inzake vrijetijdszorg voor personen met een handicap

19/7/2007

Besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2007 houdende de samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

26/6/2007

Ministerieel besluit van 26 juni 2007 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget

30/3/2007

De periodieke cijfergegevens van de centrale registratie van zorgvragen (CRZ), ook wel de wachtlijst genoemd, opgenomen in het halfjaarlijks zorgregierapport.

03/1/2007

De periodieke cijfergegevens van de centrale registratie van zorgvragen (CRZ), ook wel de wachtlijst genoemd, opgenomen in het halfjaarlijks zorgregierapport.

2007

Sjabloon expertrapport individuele materiële bijstand