Documenten en formulieren

Resultaten

30/6/2008

In dit rapport vindt u een overzicht van de recentste cijfers van de geregistreerde zorgvragen en het uitbreidingsbeleid 2008.

maart 2008

In het kader van kwaliteitszorg zijn de voorzieningen en organisaties, erkend door het VAPH, verplicht een beleid te voeren rond preventie van grensoverschrijdend gedrag, waaronder (seksueel) misbruik en geweld. In opvolging van de resolutie van de Europese Raad over preventie van (seksueel) misbruik en geweld ten aanzien van personen met een handicap, wil het VAPH de voorzieningen ondersteunen bij de uitwerking en implementatie van een preventiebeleid. Daarvoor werd door het VAPH een onderzoeksopdracht uitgeschreven

01/1/2008

Deze nota bevat (a) een formulier dat multidisciplinaire teams toelaat om de incontinentieproblematiek in kaart te brengen; (b) de stappen die het VAPH onderneemt wanneer een aanvraag wordt stopgezet.

2007

Het jaarverslag bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

31/12/2007

Dit rapport biedt u een overzicht van de recentste cijfers van de geregistreerde zorgvragen, de erkende capaciteiten van de voorzieningen en diensten voor personen met een handicap en het gebruik van deze plaatsen.

07/12/2007

Decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

19/7/2007

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de vergoeding van de multidisciplinaire teams en van gemachtigde experts

19/7/2007

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de vergoeding van de multidisciplinaire teams en van gemachtigde experts

19/7/2007

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de bepalingen en voorwaarden van erkenning en subsidiëring van organisaties inzake vrijetijdszorg voor personen met een handicap

19/7/2007

Besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2007 houdende de samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin