Documenten en formulieren

Resultaten

november 2018

Dit rapport toont het totaal aantal RTH-prestaties voor de penhouders die gelegen zijn in deze zorgregio/zorgregieregio, verder uitgesplitst naar eventuele onderaannemers.

23/10/2018

Tussen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en de representatieve sectorale werkgevers- en werknemersorganisaties wordt, in uitvoering van VIA 5, volgend akkoord gesloten wat betreft de inzet van de bijkomende jobs voor de minderjarigen met een handicap.

19/10/2018

Multidisciplinaire teams hebben toegang tot het digitaal loket mijnvaph.be. We bieden u in deze infonota een overzicht van de mogelijkheden van het digitale loket en maken u wegwijs in het gebruik ervan.

10/10/2018

Op 14 juni 2018 werd de infonota verspreid over de aanpassing regelgeving RTH i.f.v. kortverblijf en minimumerkenning RTH van 35 punten. In deze infonota wordt een bijkomende toelichting gegeven over de bijkomende erkenning RTH in 2018 en 2019 i.f.v. kortverblijf.

28/9/2018

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 over de zorg en ondersteuning voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie ten gevolge van een hoge dwarslaesie met de hoogste zorg- en ondersteuningsnood