Adviezen en bekommernissen van het Raadgevend Comité bij het VAPH - 25 september 2018