Adviezen en bekommernissen van het raadgevend comité bij het VAPH - 25 september 2018