Adviezen en bekommernissen van het raadgevend comité bij het VAPH - 26 juni 2018