Adviezen en bekommernissen van het Raadgevend Comité bij het VAPH - 27 november 2018