Documenten en formulieren

Resultaten

12/5/2020

Vanaf 18 mei kunnen de multifunctionele centra (MFC) naast hun ambulante en mobiele begeleidingen, ook de collectieve zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren met een handicap geleidelijk aan opnieuw verruimen. De timing en modaliteiten van de doorstart van dagopvang en verblijf voor kinderen en jongeren met een handicap binnen de MFC's zijn afgestemd op de versoepeling van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 binnen het onderwijs. Het VAPH biedt de MFC's een kader aan voor de doorstart en vraagt de organisaties om binnen dat kader een geleidelijke en veilige versoepeling van dagopvang en verblijf voor minderjarigen met een handicap voor te bereiden.

11/5/2020

Brief van mevrouw Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en tevens voorzitter van de Taskforce COVID-19 Zorg om het proactief psychosociaal hulpaanbod voor nabestaanden van bewoners van residentiële voorzieningen bekend  te maken aan de families van overleden bewoners

08/5/2020

Vanaf 18 mei 2020 wordt een gedeeltelijke en voorwaardelijke doorstart mogelijk voor de VAPH-organisaties die ambulante/mobiele begeleiding en collectieve dagondersteuning aanbieden. Een algemeen kader voor deze doorstart wordt aangereikt waarbij omschreven wordt welke essentiële randvoorwaarden vervuld moeten zijn om de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap op een veilige manier opnieuw te verruimen.

08/5/2020

In bijlage bij deze brief kan u communicatie terugvinden vanuit agentschap Opgroeien, die op hun vraag ook wordt verspreid aan de MFC's. Ook het VAPH wil hiermee aan de slag.