Adviezen en bekommernissen van het raadgevend comité bij het VAPH - 29 mei 2018