Adviezen van het raadgevend comité - 13 september 2021