Adviezen van het raadgevend comité - 15 december 2020