Adviezen van het raadgevend comité - 21 december 2021