Adviezen van het raadgevend comité - 22 januari 2021