Adviezen van het raadgevend comité - 23 november 2021