Adviezen van het raadgevend comité - 24 mei 2022

24.05.2022

Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 24-05-2022.

Het raadgevend comité is het belangrijkste adviesorgaan van het VAPH. Het raadgevend comité kan adviezen formuleren over alle thema's die het VAPH aanbelangen.